11.9.07

Aberto un expediente sancionaor ao campionato de tiro ao pombiño

O CES VALORA POSITIVA A APERTURA POR PARTE DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE DO EXPEDIENTE SANCIONADOR AO HOTEL HESPERIA, ORGANIZADOR DO CAMPIONATO DE TIRO AO POMBIÑO DESTE ANO.Perdigóns de chumbo caídos ás rochas do Humidal Protexido Umia-O Grove
O Colectivo Ecoloxista do Salnés alertou á Consellaría de Medio Ambiente xa no mes de xullo, a través dun escrito, da caída de perdigóns de chumbo no humidal protexido Umia – O Grove, provinte do campionato de tiro ao pombiño celebrado en A Toxa do 6 ao 15 dese mes. Neste escrito denunciábase a ineficacia das medidas de protección ambiental aplicadas pola organización;: o Hotel Hesperia e a Federación de Tiro al Vuelo.

Para autorizar este certame, a Consellaría estableceu este ano dúas condicións: o emprego de munición sen chumbo, e a colocación de pantallas de protección efectivas, xa que por lei non se pode disparar con chumbo en humidais protexidos.

Ningunha destas condicións foi cumprida, polo que o CES ve moi positiva a resposta da Consellaría de Medio Ambiente, abríndolle expediente sancionador á organización. En especial, o CES quere recordar que esta situación non é nova, pois a organización deste campionato leva anos incumprindo a lexislación e ignorando as notificacións ao respecto de diversos departamentos públicos. Este incumprimento é por si xa un motivo suficiente para denegar o permiso para este campionato no futuro.

Ante a máxima europea de que “quen contamina, paga e restaura”, o CES reclama que se lle obrigue aos organización deste certame a sufragar os custes de descontaminación do contorno.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home