2.8.06

O CES pregunta aos alcaldes do Salnés sobre o funcionamento dos puntos limpos do lixo doméstico

O Colectivo Ecoloxista do Salnés está a pescudar sobre o funcionamento dos Puntos Limpos, lugares adaptados e adecuados ambientalmente para a recollida selectiva dos residuos perigosos e voluminosos de orixe doméstico, complementando así aos contenedores de recollida selectiva de materiais inocuos (vidro, papel, plásticos...)

Estes puntos, que deberían ser coñecidos e empregados por tódolos cidadáns que quixeran desprenderse de materiais perigosos, coma lámpadas fluorescentes ou pinturas, así coma mobles ou electrodomésticos, seguen a ser uns grans descoñecidos para os veciños, a pesar de levar anos inaugurados. Rapidamente asaltan as preguntas ¿a onde van parar eses residuos perigosos? ¿ao lixo normal, impedindo calquera xestión sostible deles? ¿aos nosos montes, regatos e recunchos do noso litoral? ...

A Consellería de Medio Ambiente, no seu Plano de Recollida Selectiva de Residuos Urbáns, tiña como obxectivo para finais do 2006, a implantación dun Punto Limpo por cada concello de máis de 5000 habitantes. Os concellos faríanse cargo da súa xestión e mantemento posterior.

O CES enviou o 11 de xullo unha carta a cada un dos Alcaldes-Presidentes dos Concellos de máis de 5000 habitantes da comarca do Salnés (O Grove, Sanxenxo, Cambados, Vilanova, Vilagarcía e Illa de Arousa) para interesarse e informarse do funcionamento destes Puntos Limpos. Os aspectos sobre os que o CES require información son:
• Dirección, nº de teléfono e horario no que permanece aberto.
• Persoal que o atende (dados cuantitativos).
• Tipo de sistema de recollida dos residuos (particular ou organizado polo concello).
• Destino do material almacenado, en especial dos residuos tóxicos ou perigosos.
• Tipo de información que se lles facilita aos cidadáns sobre a presenza e funcionamento do punto Limpo no seu Concello.
• Dados das cantidades recollidas (de cada tipo de sección de residuos) ata a actualidade no Punto Limpo do seu Concello.

¿De que vale instalar un Punto limpo se logo a xente non o usa e se sempre está pechado?. A responsabilidade da boa xestión dos nosos residuos é de todos, comezando por un mesmo, mais é responsabilidade das administracións locais e autonómicas, poñer os medios e ferramentas para poder facelo, así como informar e concienciar á cidadanía sobre a importancia que ten a súa colaboración.

24 de Xullo de 2006

As dunas de Baltar, segadas un ano máis

O mes pasado o CES estivo a actualizar o inventario da flora das dunas de Baltar, a raíz do descubrimento de especies botánicas de gran valor coma o Carraspique (Iberis procumbens) planta protexida por ser un endemismo (área de distribución moi localizada) da costa atlántica da peninsula ibérica que, xunto coa lavanda (Lavandula stoechas) e a herba de namorar (Armeria sp.,) apareceu recentemente na zona ocupada pola pasarela antiga de Baltar. Este descubrimento fixémolo público á prensa o 26 de xuño.

A pasarela, agora retranqueada polo plan de mellora ambiental do Servicio de Costas, salvou a estas especies da súa desaparición na zona debido á protección que lle proporcionaba tanto das pisadas da xente coma dos cortes da desbrozadora que anualmente segaba as “malas herbas” da parte interna da duna.

Este ano, fai dúas semanas, as segadoras do concello de Sanxenxo volveron a golpear a flora das dunas, facendo caso omiso do citado descubrimento de plantas protexidas. O Concello segue a manter a actitude de anos anteriores, cando dicía que as dunas de Baltar xa non teñen valor florístico. Seguen así as dunas a ser tratadas coma unha zona de simple céspede dun parque urbán, sen aínda decatarse de que é un espazo natural e unha xoia botánica e paisaxística que recibe a todos os veciños e visitantes do pobo de Portonovo.

O CES está convencido de que cunha boa xestión do espazo, podería compatibilizarse a súa conservación e o uso con fins de ocio, desbotando dunha vez por todas actuacións nocivas coma os desbroces anuais ou o seu uso coma zona multiusos que alteran e impiden a recuperación da flora propia do lugar.24 de xullo de 2006