29.3.07

Aves con anel, actividade de abril

Data: sábado 14 de abril
Hora: 09:30. Debemos de quedar a unha hora tan temperán porque o ornitólogo que vai guiar a actividade colocará as redes a primeira hora da mañá e canto máis tempo estean as ves atrapadas nas redes, máis probabilidades haberá de que sufran danos.
Lugar: A cita é nas inmediacións da fábrica de Cerámicas Campo (Vilalonga - Sanxenxo).
Recomendacións: Leva roupa e calzado axeitados para andar polo campo e polo litoral e, se podes, leva uns prismáticos.
Será unha actividade práctica de anelamento científico de aves silvestres e estará guiada por Emilio Martínez Sabarís, ornitólogo con moitos anos de experiencia nesta técnica, socio do CES e membro do grupo de anelamento Anduriña. Os participantes poderán descubrir dun xeito práctico a metodoloxía que se segue para anelar as aves, así como coñecer os obxectivos que se perseguen cos anelamentos.


As actividades mensuais son abertas, e dicir, non fai falta ser socio. Por iso, se coñeces a algunha persoa allea ó Colectivo que puidera estar interesada, non deixes de invitala a vir.

Labels: ,

28.3.07

Queremos saber como afectan os portos deportivos nos cetáceos. Bótanos unha man!
Estudo da Afectación dos Portos Deportivos nos Cetáceos.
Este estudo está desenvolvido pola CEMMA (Coordinadora de Estudio dos Mamíferos Mariños) en colaboración co CES.
Localización: O Porto Deportivo de Sanxenxo foi elixido pola CEMMA coma zona piloto dun estudo posterior máis amplo.
Obxectivo xeral: Avaliar a incidencia da navegación recreativa sobre a conduta dos cetáceos
Obxectivos específicos:
- Estudar as distintas reaccións dos cetáceos fronte ás embarcacións
- Cuantificar o grao de incidencia das embarcacións na presenza dos cetáceos
- Comparar a interacción dos cetáceos e as embarcacións en diferentes situacións
- Comparar o comportamento dos cetáceos en ausencia e en presenza de embarcacións
Temporización: Os datos tomaranse os días 31 de marzo e 1,2,3,4,7 e 8 de Abril. Cada día tomaríanse datos durante 6 horas, divididas en dúas quendas de tres horas.
Metodoloxía de traballo:
(1º) Toma de datos. Tomaranse datos da actividade portuaria seguindo unha ficha que se aportará aos voluntarios, os cales estarán organizados en quendas e cada quenda precisará polo menos de dous observadores e un deles sempre será alguén con experiencia neste estudo, da CEMMA ou do CES. As observacións faranse dende o miradoiro de Barreiros (Sanxenxo).
(2º) Tratamento dos datos. Os datos recollidos serán tratados posteriormente pola CEMMA, que elaborará un informe.

Se queres participar como voluntario na toma de datos, apúntate para cubrir algunha quenda chamando o antes posible ao teléfono do CES 680 580 086 ou escribindo un correo electrónico a cesalnes@yahoo.es, co asunto “Estudo de Portos”. Deberás comunicar:
- Nome e apelidos,
- Un teléfono de contacto
- Preferencias de quenda(s) a cubrir.

Recibide agradecementos anticipados pola vosa participación nas actividades.

Labels:

26.3.07

O Colectivo celebrou a súa asemblea anual na casa de cultura de Meaño

O Colectivo Ecoloxista do Salnés celebrou a súa asemblea anual hoxe (domingo 25 de Marzo de 2007) en horario de mañá (de 12 a 14h) na casa da Cultura de Meaño, cedida para este acto polo Concello de Meaño.

A asemblea desenvolveuse no horario e na orde do día prevista. Así, tras a aprobación da acta da asemblea do 2006, o informe de contas e do balance de socios, procedeuse á presentación da memoria de actividades levadas a cabo polo Colectivo durante o ano 2006. Co fin de transmitir aos socios esta memoria dun xeito eficaz, proxectouse unha presentación multimedia das actuación levadas a cabo polo CES e elaborouse unha memoria impresa en papel onde dun xeito máis pormenorizado se explicaban estas actuacións.

Tamén na asemblea levouse a cabo unha renovación de cargos na Xunta Directiva, sendo substituído Víctor Caamaño, que ocupaba o cargo de Vicepresidente, por Raquel García, tras recibir o CES a solicitude de Víctor do seu relevo coma Vicepresidente da directiva. Tamén neste punto foi nomeada coma vocal da directiva a asocia Alba Hernández.

Como proxectos de futuro presentados pola directiva e complementados polas intervencións dos asistentes en Rogos e preguntas, decidiuse:

Continuar coas actividades de denuncia fronte aos actos que dende o movemento ecoloxista se perciben coma negativos hacia o desenvolvemento sostible, salientando tres aspectos principais: urbanización non respectuosa co medio e a paisaxe, alteracións nos cauces dos ríos e modificacións na dinámica das nosas costas.

Continuar coas actividades abertas mensuais que o colectivo, animado polo bo acollemento que teñen na comarca e por que contribúen a divulgar os valores naturais que encerra o Salnés.

Proseguir tendendo pontes e sinerxías con outros sectores sociais, colaborando con outras asociacións ambientalistas e doutra índole, participación nos foros sociais (Foro medioambiental de Sanxenxo e o foro da Axenda 21 da Mancomunidade do Salnés) e manter unha vía de comunicación con todas aquelas administracións con competencias na xestión ambiental na comarca.

Como proxectos de resultados máis concretos a directiva expuxo ante os asistentes os seguintes:

- Reeditar o libro “A enseada do Bao”, único libro editado ata o momento do Humedal Protexido Umia-O Grove, editado pola asociación pedagóxica do Salnés “Candea” coa colaboración do CES en 1991. Esta reedición persegue a actualización de contidos e aumentar o atractivo visual do libro.

- Elaborar un Plan de Restauración das barreiras de Rouxique, antiga zona de de extracción de arxilas situadas na costa de Vilalonga (Sanxenxo).

Labels:

20.3.07

O Colectivo reúnese en Meaño

Asemblea Xeral Ordinaria

Os socios do Colectivo vanse reunir
o domingo 25 de marzo
na Casa de Cultura de Meaño, ás 12:00.Os puntos da orde do día serán
1. Lectura da acta anterior
2. Memoria anual de socios 2006
3. Memoria anual de actividades 2006
4. Memoria anual económica 2006
5. Renovación de cargos da Xunta Directiva: Vicepresidencia.
6. Proxectos de Futuro
7. Rogos e preguntas

Haberá un pincho de produtos ecolóxicos.

Labels: