31.5.09

TrasladámonosO Blog do Colectivo Ecoloxista do Salnés trasládase cesalnes.wordpress.com. Esperamos atoparos por alí.

Labels:

31.1.09

Observando as aves do Carreirón


Achegamos unha fotografía da actividade aberta do Colectivo Ecoloxista do Salnés, titulada "As aves do Carreirón".

Xuntámonos arredor de vinte persoas coa fin de observar as aves acuáticas que se deixaran ver no litoral de Punta Carreirón, na Illa de Arousa.

Comezamos ás 10:30 e rematamos ao mediodía, disfrutando dunhas horas de sol bordeando toda a península de Carreirón.

Coa axuda de varios prismáticos e 4 telescopios vimos garzas e garzotas, gaivotas patiamarelas, gaivotas choronas, corvo mariño grande e corvo mariño cristado ademais de varias especies de limícolas. Destacou a observación de dous parrulos propios de augas salgadas: un mergo cristado e un parrulo pentumeiro, que non son doados de ver.

Ademais unha manda duns 12 arroases pasaron preto de nós.

Tamén recollimos algo de lixo e varias plantas pequenas de Uña de gato (Carpobrotus sp), unha planta invasora que coloniza a zona de duna, desplazando ás plantas propias.

Toda a actividade transcurriu nun ambiente agradable e sen incidentes.

Labels: , ,

23.1.09

Actividade de Xaneiro: As aves do Carreirón


PERCORRIDO ORNITOLÓXICO POLA ILLA DE AROUSA

O sábado 31 de xaneiro ás 10:30 da mañá quedaremos na entrada do espazo natural de Punta Carreirón na Illa de Arousa.

Faremos un percorrido por esta interesante costa observando as aves mariñas na compañía dun ornitólogo, axudados de telescopios e prismáticos.

Se tes telescopio ou prismáticos lévao tamén. E calzado e roupa axeitada. ¡Anímate!

As actividades abertas mensuais son de balde. Non se precisa ser socio.

Labels: , , ,

12.1.09

O Colectivo Ecoloxista do Salnés alega contra o PXOM de Meaño por considerar que incumple a lexislación

O Colectivo Ecoloxista do Salnés ven de entregar no Concello de Meaño as alegacións correspondentes á revisión e ampliación do Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Meaño, así como ao Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA) a el asociado.

Así, o CES elaborou dous documentos, presentados no rexistro do Concello o luns 29 de decembro:

- Un con 14 alegacións ao propio PXOM.

- Outro documento con 16 revisións e alegacións ao ISA deste PXOM.

Como conclusión global do CES, unha vez avaliados os Plans e Informes citados, é que este PXOM incumpre a lei do solo.

Cabe destacar certas reclamacións do CES con respecto a este Plan, como son:

- Con respecto á zona de desembocadura do río da Chanca, único litoral do municipio, espazo incluído na Rede Natura 2000, reclámase:

· Que nesta zona e arredores (dentro dos límites da protección costeira) non se promova o axardinamento e transformación desta paisaxe natural, e que todas as actuacións se adapten ao Decreto 127/08 de Humidais Protexidos de Galicia. Asimesmo, reclámase que se protexa a paisaxe agraria da zona como sinal de identidade. A este respecto, O CES propón actividades educativas e de restauración desta paisaxe.

· Que se aproveite a Planificación para realizar unha reordenación da industria alimentaria presente nesta zona (causante hoxe de verteduras ao humidal), apoiando o seu traslado (ás áreas industriais xa existentes ou ás previstas no propio PXOM).

· Que non se amplíe a pista litoral, favorecendo o seu uso peonil fronte aos vehículos a motor.- Respectar as marxes de ribeira e a súa vexetación (evitando canalizacións e alteracións da canle e o ecosistema asociado), ante o seu papel como protección ante enchentes e na conservación de paisaxe e biodiversidade. En moitos casos, non se respecta a franxa de 100 m que contempla a lei do solo, como é o caso do polígono de Dadín ou en diversos puntos dos ríos da Chanca, Francón e Fondón. O CES reclama que a franxa de protección dos ríos se amplíe a 30 m como mínimo nos solos urbanos, como medida de protección fluvial e como previsión de inundacións nas beiras. Por exemplo, na confluencia dos ríos da Chanca e Fondón, zona con antecedentes de enchentes e alto risco de inundación, o PXOM prevé construír unha praza de abastos (mesmo sen ter solicitado os informes pertinentes a Augas de Galicia, incumprindo a Lei de Augas), actuación que o CES considera improcedente polo exposto.

- En canto á previsión do parque empresarial de Dadín, o CES considera que esta actuación debe ser revisada: o PXOM contempla a ampliación do polígono industrial da Pedreira, podendo ser suficiente para cubrir as necesidades existentes en canto a solo industrial (mesmo o actual polígono da Pedreira leva anos con parcelas desocupadas). Asimesmo, o CES presentou un estudo ornitolóxico da zona de Dadín afectada por dito polígono: este, ademais de afectar á rede hidrolóxica da zona, afectaría a máis de 100 especies diferentes de aves, incluíndo 51 especies de interese especial dentro do Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, como a aguia cobreira (Circaetus gallicus) e o reiseñor (Luscinia megarhynchos).- O cumprimento da Lei de ordenación urbanística 9/2002, en especial no que se refire á recalificación de zonas de solo rústico como solo urbano, evitando actuacións como as previstas para as inmediacións do núcleo de Dena, onde se contemplan recalificacións incompatibles coa lexislación vixente e impactando na paisaxe litoral de Meaño.Con respecto ao Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA), documento requirido pola Consellería de Medio Ambiente como ferramenta para acadar unha ordenación compatible co medio, o CES considera que o ISA presentado polo Concello non obedece a estes fins, senón a xustificar os impactos causados polo PXOM. Moitos destes exemplos están expostos anteriormente, casos para os que o ISA non achega alternativas nin medidas correctoras. No ISA débense cuantificar os efectos ambientais derivados da aplicación do PXOM; o CES considera que a valoración presente neste ISA é sempre xeral, pouco fundamentada e cun resultado infravalorado. Neste ISA, ademais, non se ven plasmadas algunhas recomendacións básicas da Consellería de Medio Ambiente, tan importantes como:- Realizar un inventario das emisións contaminantes do municipio, e medidas preventivas.

- Establecer unha zona de transición na franxa litoral.

- Reducir o consumo enerxético e a contaminación luminosa do alumeado público.

- Prever solo para infraestruturas de enerxías renovables.

- Reservar espazos para implantar colectores de residuos.

- Prever espazos para a recollida de residuos valorizables e especiais, do agro e da industria.

- Recoller analítica dos puntos de vertido a ríos e costa, e establecer un sistema de control.

- Establecer no solo urbanizable unhas porcentaxes mínimas de zonas sen impermeabilizar.

- Mellorar os aspectos ambientais das comunicacións viarias.

O CES tamén considera que os sistemas de indicadores proposto no ISA para o Plan de Seguimento Ambiental do PXOM incumpre os preceptos marcados pola Consellería.

Así mesmo, o CES vai presentar estas alegacións ás consellerías competentes (Medio Ambiente e Ordenación Territorial) para que actúen ao respecto, evitando a aprobación do PXOM ata que se teñan en conta estes aspectos e se fagan as correccións pertinentes que permitan cumprir a forma e fondo da lexislación vixente.

O Salnés, a 10 de xaneiro de 2009.

Labels: , ,

14.12.08

A actividade en fotos

Unhas imaxes do percorrido do sábado 13 por Feáns e A Siradella


13.12.08

Actividade mensual: Un tesouro en perigo


RUTA POLA LADEIRA DE FEÁNS

Ven camiñar polos montes de Feáns e Siradella e descubrirás unha curiosa e ameazada duna trepadora.

Convidámoste a participar nun percorrido pola ladeira dos montes Feáns e Siradella (O Grove), na que afondaremos nos valores do lugar que corre o risco de ficar sepultado baixo o “green”, incluíndo unha curiosa formación dunar.

A cita é o sábado 13 de decembro, ás 10:30, no miradoiro da Siradella (O Grove).

Ven preparado con calzado e roupa adecuados para o monte.

Duración aproximada: 2 horas e media

Esta actividade é aberta, como xa sabedes, polo que todo aquel que desexe asistir será benvido.

Novamente recordarvos que para quen queira mercar lotaría de Nadal do CES, estará á venta ao comezo e remate desta actividade.

Labels: , , ,

8.12.08

O Colectivo Ecoloxista do Salnés rexeita a proposta de Feáns como ubicación para un campo de golf

En relación coas últimas propostas de iniciativa privada de realizar un campo de golf en Feáns (O Grove), o Colectivo Ecoloxista do Salnés quere manifestar a súa postura ao respecto:
O CES considera totalmente errado o emprazamento proposto para instalar un campo de golf: as faldas do monte Feáns, dentro dun espazo natural protexido con diversas figuras de protección:
➢ Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) pola Unión Europea.
➢ Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) pola UE.
➢ Humidal de Importancia Internacional polo Convenio Ramsar.
➢ Zona de Especial Protección dos Valores Naturais pola Consellería de Medio Ambiente.
Ademais, a Xunta de Galicia inclúe este espazo dentro dos eu Inventario de Humidais Protexidos, estando polo tanto tamén incluído no Inventario Español do Patrimonio Natural e da Biodiversidade.

A implantación do campo de golf nesta ubicación causaría diversos impactos:
- Perda de vexetación autóctona, causando afección a un medio tan valioso e singular como a duna rampante que sube en dirección á Siradella, con plantas de grande valor biolóxico debido á súa reducida área de distribución.
- Alteración da topografía dunar.
- Perda de hábitats de fauna autóctona protexida. A este respecto, cabe destacar que na zona proposta vive o sapo de esporóns (Pelobates cultripes), especie protexida e con distribución extremadamente reducida no territorio galego.
- Impacto paisaxístico, afectando a unha das mellores vistas naturais das Rías Baixas (dende a Siradella), visitado por milleiros de turistas cada ano e un dos mellores reclamos do municipio.
- Alteración severa do contorno por forte consumo de auga, e contaminación de aire, solo e augas por emprego de pesticidas.

Deste xeito, a instalación de dito campo incumpliría a lexislación vixente:
- Lei 42/07 do patrimonio natural e da biodiversidade, que recolle como infracción (art. 76.a) “la utilización de productos químicos (...) que alteren las condiciones de los ecosistemas con daño para los valores contenidos” e (art. 76.g) “la alteración de las condiciones de un espacio protegido, o de los productos propios de él mediante ocupación, roturación, corta, arranque u otras acciones”.
- O Decreto 127/08, que desenvolve o réxime xurídico dos humidais protexidos de Galicia, prohíbe no seu artigo 8:
• (8.a) “a introdución de especies de flora e fauna non autóctonas”


• (8.b) “as actividades que directa ou indirectamente podan producir o desecamento ou a alteración hidrolóxica do humidal”
• (8.c) “as actividades, verteduras sólidas e líquidas de calquera natureza que afecten de forma negativa, directa ou indirectamente á calidade das augas superficiais ou subterráneas, que alimentan e manteñen o funcionamento do humidal”.
• (8.e) “a alteración topográfica da zona periférica de protección do humedal protexido”,
• (8.h) “a utilización de produtos praguicidas, funxicidas ou fitocidas que poidan afectar ao humidal...”
• (8.i) “as infraestruturas, en particular as viarias (...)”,
• (8.l) “calquera actividade deportiva ou recreativa non compatible coas funcións ou valores polos que se declarou espazo protexido”.

O CES lémbralle ao goberno municipal que a potencialidade turística do municipio está baseada na conservación do medio ambiente. Constatamos que a xente que visita O Grove valora enormemente a paisaxe natural da Lanzada.

Consideramos intolerable que se plantexe a posibilidade de empregar patrimonio natural común para montar un negocio privado para unha minoría, máxime cando na mesma provincia xa existe oferta de campos de golf sen que se constate un “despegue” económico nas súas áreas de influencia.

Confiamos no sentido común e o cumplimento da lei, en especial por parte da Consellería de Medio Ambiente, organismo responsable de velar pola conservación deste enclave.

Deste xeito, o CES cre que se debería denegar a instalación desta infraestrutura. De non ser así, a Consellería estaría a incumplir a súa propia lexislación e a de ámbito estatal, motivando as accións legais oportunas ante as organismos pertinentes (incluídos os da Unión Europea).

Labels: , ,

28.9.08

O CES solicita a medio ambiente o informe sobre a suposta recuperación do Umia e que se replantexe a construcción do paseo fluvial

Dende o Colectivo Ecoloxista do Salnés acabamos de solicitar unha copia, ou ben a publicación na web, do informe sobre o estado do Umia que a consellería emitiu en abril e no que concluía que a recuperación do río tralo accidente de Brenntag fora moi boa. Xa en xullo solicitaramos dita información e aínda non se nos respostou.

Aínda que valoramos positivamente a rede de seguimento da conca do Umia, na que se fan análises completas en 15 puntos de mostraxe, non comprendemos por que durante o 2007 se fixeron 8 medicións en 6 meses, mentres que no que vai de 2008 só figuran dúas. Tamén observamos que algúns parámetros aínda están en proceso de análise, sendo a última mostra tomada no mes de abril. Por iso solicitamos tamén que se actualicen os datos das análises e se sigan realizando coa mesma frecuencia.

Por outra banda pedimos que se replantexe a construcción do paseo fluvial pactado entre consellería e concellos tras o vertido, xa que este tipo de actuacións destrúen ou impiden a rexeneración do bosque de ribeira, pois fanse sendeiros demasiado pegados á beira do río (non se respecta a franxa de 3 ou 4 m de árbores), con farolas acesas pola noite, que ademais de xerar contaminación lumínica e un gasto enerxético innecesario, alteran os ritmos biolóxicos da flora e fauna fluvial.

Por último solicitamos a información dispoñible no plan de control de vertidos sobre os da zona de Pontearnelas para completar a información recabada nas inspeccións do Proxecto Ríos. Aínda que en principio os datos recollidos nas nosas inspeccións dan valores de nitratos baixos, temos constancia de que os vertidos existen e queremos seguir investigando a súa legalidade, periodicidade e cantidade, pois as nosas inspeccións son ocasionais (2 días ao ano) en nun tramo de tan só 500 m. Polo tanto ditos vertidos poden ser dañinos, aínda que posteriormente os nitratos sexan diluidos ou arrastrados augas abaixo, debido ao gran caudal deste río no tramo baixo. Ademais en ditos vertidos poden existir outras substancias perxudiciais para cuias análises non temos medios.

O Salnés, a 26 de setembro de 2008.

Labels: , ,

7.7.08

Paralizado o recheo da lagoa Fianteira

Segundo informa o Diario de Arousa o mércores, 2 de xullo, a Xerencia de Urbanismo do Concello de Sanxenxo paralizou o recheo da lagoa de Fianteira, na parroquia de Vilalonga.

Seguiremos informando.
Infórmate na hemeroteca do Diario de Arousa

Labels: , , , ,

1.7.08

O CES esixe a paralización inmediata dos recheos que Cerámica Campo está levando a cabo na lagoa da Fianteira.
Nos últimos días a empresa Cerámica Campo está facendo recheos de terra a gran velocidade na lagoa da Fianteira, pola súa zona central.

Dende o CES, de novo con indignación, esiximos á consellería de Medio Ambiente que nos informe de se teñen autorización para facelo. Aínda que así fora, esiximos explicacións e a paralización inmediata de dita actividade por ser totalmente incompatible coa conservación da lagoa.

Dita lagoa, ademais de estar dentro da zona de protección da Rede Natura e do Humidal Protexido Umia- O Grove, ten unha gran importancia ecolóxica, pois entre outras desempeña as funcións de servir de refuxio para uns 500 ánades reais que mudan nela a súa plumaxe, e lugar de durmida durante o inverno doutras 500 cercetas, así como garzas, garcetas e porróns que pasan o día na zona de Dena. Ademais trátase do único lugar de cría de Martiño Peixeiro no Salnés. Ao lugar tamén acuden a alimentarse bandadas de anduriñas e os avións que crían na zona de Portonovo. Todo isto en canto á avifauna, pero é que ademais está constatada a presenza de varias especies de anfibios e peixes (entre eles, indicios da especie protexida Gasterosteus aculeatus ou espiñento), así como mamíferos que van en busca de alimento como morcegos, coellos, raposos e a cada vez máis escasa lontra.

As agresións que Cerámica Campo está a efectuar no lugar son continuas e remóntanse a varios anos atrás, cando xa se comenzara un recheo parcial que logo se detivo. Máis recentemente, no verán do 2007 realizouse unha tala de salgueiros dunha grande extensión nas inmediacións da mesma sen a autorización pertinente de Medio Ambiente, co obxectivo de continuar coa extracción de arxilas na zona. No seu momento, o CES preguntou á Consellería se a empresa contaba coa autorización necesaria para seguir extraendo arxilas, sen acadar resposta ata o de agora.

Preguntámonos por que a consellería é tan permisiva con esta industria, e de que serve protexer un espazo dobremente (a nivel galego e europeo) se logo se permite a súa destrucción sen máis. Neste sentido queremos recordar que hai quince anos que debería estar aprobado o P.O.R.N. (Plan de Ordenación dos Recursos Naturais) deste espazo, ferramenta imprescindible para delimitar en que lugares a extracción de arxilas sería compatible coa conservación e en cales non.

En calquera caso, o réxime xurídico dos humidais protexidos de Galicia, prohíbe as actividades que poidan producir o desecamento ou a alteración hidrolóxica do humidal, así como as verteduras sólidas e líquidas de calquera natureza que afecten de forma negativa á calidade das augas, e tamén as modificacións da cubeta e das características morfolóxicas do humidal, o recheo do humidal con calquera tipo de material, así como a alteración topográfica da súa zona periférica de protección.

Resulta evidente que un recheo, do que descoñecemos que dimensións terá, atravesando a lagoa producirá un ou varios deste tipo de impactos. Só esperemos que, facendo cumprir a lei, se paralice a tempo para non ter que comprobalo cando sexa demasiado tarde.

Labels: , , , ,

17.6.08

Travesía polos mares de Sálvora


Actividade mensual aberta de Xuño. Excursión anual.

“Travesía polos mares de Sálvora”

O domingo 29 de xuño terás a oportunidade de coñecer, por terra e por mar, un dos 4 arquipélagos que compoñen o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia. Realizaremos unha visita a pé pola illa que flanquea a Ría de Arousa e percorreremos en catamarán os illotes que a acompañan.

O barco (Neptuno Sub) sairá ás 9.45 do porto de catamaráns do Grove (ao lado da estación de autobuses) e regresará ás 17.45Poderás compralos nos seguintes puntos:
◦ No Grove
Quiosco Antía (Praza de Arriba)
◦ En Portonovo
Quiosco de Mandita
◦ En Cambados
 Casa de Cultura de Fefiñáns
◦ En Vilagarcía
Librería Nobel Arousa (Rúa Edelmiro Trillo, 19)
◦ Por teléfono
Chama ao 680 580 086

Recomendámosche levar:
A comida e a bebida porque pararemos para facer unha comida campestre.
Roupa e calzado axeitados para camiñar, e para darte un chapuzón se se presta.
Crema solar.
Tamén é útil levar prismáticos.

Recorda que non é necesario ser socio para asistir ás actividades do CES. Por iso, se coñeces a algunha persoa allea ao Colectivo que puidera estar interesada, non deixes de invitala a vir.

Labels:

29.5.08

O Colectivo Ecoloxista do Salnés propón melloras ao Plan do Revel (Vilalonga, Sanxenxo)


O Colectivo Ecoloxista do Salnés ven de entregar no Concello as alegacións correspondentes ao Informe de Sostibilidade Ambiental (ISA) relativo ao Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións de O Revel, en Vilalonga. Este Plan contempla a construción de equipamentos públicos (gardería, centro para maiores, campo de fútbol, etc), sendo promovido polo Concello de Sanxenxo.

O fundamento dos ISA é minimizar o impacto sobre o medio, avaliando diversas posibilidades.

Sen cuestionar a necesidade de ditas infraestruturas, criticamos duramente os seguintes aspectos relacionados coas obras:

1) Que o concello retrasase durante un ano a redacción e exposición pública do I.S.A. Así, a obra xa está hoxe a medio facer sen ter en conta os criterios de protección ambiental, incumprindo a lexislación europea. A escusa plantexada polo concello, a suposta urxencia destas dotacións, parécenos insultante, xa que fronte ao centro de saúde e unha gardería proxectados na zona, déuselle prioridade a un campo de fútbol, xa construído (e inaugurado na pasada campaña electoral).

2) Que o ISA carece de rigor técnico, xa que non segue a estrutura establecida pola Consellería de Medio Ambiente nin se elaboraron correctamente tódolos apartados indicados nel. Isto denota desinterese dos promotores en buscar unha repercusión menos negativa sobre o medio.


3) Ao describir os efectos sobre o ambiente e buscar medidas correctoras, non se tiveron en conta criterios básicos como:

-Respectar o cauce do regato do Revel e o seu bosque de ribeira. Preténdese canalizar o regato nas tres cuartas partes do seu percorrido polo polígono. Isto produce perda de biodiversidade, destrución da paisaxe e aumenta o risco de inundacións, aspectos todos eles que se ignoran no informe presentado polo concello, que mesmo chega a afirmar que “no hay espacios naturales de calidad en el ámbito ordenado”.

-Non fomenta o uso de medios de transporte menos contaminantes. O Plan contempla, ao noso parecer, un exceso de estradas e aparcadoiros que promove o uso do vehículo privado, tratándose dunha zona pequena que rapidamente se percorre andando. É contraditorio que no informe se xustifique a non construción de carril bici debido á pequena dimensión da zona e ao tempo se proxecte a construción de catro estradas de dous carrís.

Por todos estes motivos consideramos que para que o ISA cumpra a súa finalidade e non se quede en papel mollado débense incluír as seguintes modificacións do proxecto:

1- Non executar a canalización do regato nin a destrución do bosque de ribeira asociado.

2- Non construír unha vía para vehículos particulares tan extenso nin con tantos aparcamentos. Consideramos que co vial central, xa construído, e co que da acceso directo á gardería sería suficiente. O CES propón que os outros dous viales plantexados sexan substituídos por un paseo peonil paralelo ao regato, cun posible carril bici.

Con estas medidas a zona proporcionaría unha maior calidade de vida aos cidadáns sen comprometer o acceso en coche a ningún dos equipamentos.

Así mesmo, o CES solicitou á Consellería de Medio Ambiente que tome tódalas medidas necesarias para que esta situación non se volva a repetir e as administracións locais non burlen o cumprimento da lexislación ambiental europea.

Labels: , , ,

11.5.08

O Colectivo Ecoloxista do Salnés outorga un suspenso aos informes de sostibilidade ambiental (I.S.A.) dos SU-13 e SU-14 en Monte Faro, Sanxenxo

O CES vén de presentar alegacións a ambos ISA, nos que detectou diversos fallos, tanto na estrutura do documento como na valoración dos seus efectos sobre o medio ambiente.

Unha obriga legal. Como consecuencia da transposición das Directivas da UE á lexislación estatal e autonómica(1), establécese que ditos plans parciais (SU-13 e SU-14) deben pasar o trámite da Avaliación Ambiental Estratéxica, ao non pasalo o PXOM (anterior a esta norma). O proceso esixe que os promotores do plan parcial presenten un I.S.A. onde se avalíen os efectos do mesmo en base a unha serie de criterios (efectos no solo e augas, enerxía, emisións contaminantes, xestión de residuos, actividades económicas, integración social, medio natural, paisaxe, medio urbanizado, patrimonio, vivenda e mobilidade). Dito informe debe pasar o visto bo da Consellería de Medio Ambiente para que os plans parciais sexan aprobados definitivamente.

O derradeiro enclave forestal do municipio. Estes plans parciais prevén a urbanización e construción de vivendas nun monte ata o de agora intacto e que supón unha das escasas masas forestais do concello. Isto supón un impacto moi negativo e irreversible, tanto na ocupación do solo como a nivel paisaxístico. Unha xestión forestal sostible da zona permitiría diversificar a economía do concello (hoxe demasiado dependente dun só modelo de turismo), e manter e mellorar o seu atractivo paisaxístico.

Urxe revisar o PXOM. Para evitar tal desfeita deberíase facer unha revisión e modificación do PXOM, tal e como solicitamos nas alegacións presentadas, e reclasificar ambos sectores a solo rústico de protección forestal. Dita revisión ou modificación é legalmente posible(2), no caso de que non se cumpran as circunstancias e previsións iniciais en canto a crecemento demográfico e demanda de vivenda. O CES nunca estivo de acordo con ditas previsións, que xa dende o momento da tramitación do PXOM (ano 2003) consideramos esaxeradas e fóra da realidade, motivo polo cal presentaramos alegacións a todo o PXOM, e entre elas, á realización destes proxectos nos SU-13 e SU-14. Porén, ditas alegacións non foron tidas en conta, e inexplicablemente, a Consellería de Política Territorial deu o visto bo a un PXOM que contradicía os propios principios da Lei 9/2002: “garantir o uso sostible do territorio e preservar o patrimonio natural, así como favorecer o acceso da poboación á vivenda”. Lonxe disto, o PXOM de Sanxenxo permite realizar aberracións paisaxísticas como as que nos ocupan, ou as aprobadas e en execución no caso da Granxa e Festiñanzo: o CES tamén alegara no seu día contra estes proxectos, que seguiron adiante.

Un municipio urbanizado dabondo. A oferta de vivenda neste concello supera amplamente á demanda, sendo inxustificable un proxecto no que grande parte das vivendas serán adicadas a segunda residencia (como se recolle no propio documento). Esta teima do goberno local en orientar o municipio cara á construción de segundas residencias está na base de problemas socioeconómicos, ao teren que marchar moitos mozos a outros municipios para poderen acceder a unha vivenda.

Un modelo turístico caduco. O CES alega tamén, por insostible, contra a pretensión dun campo de golf de 65 Ha no SU-13: 8 horas diarias de rego (cos efectos consecuentes nos pozos e agricultura da zona), emprego abusivo de pesticidas, perda de diversidade biolóxica e paisaxística... Buscando no golf unha chave para desestacionalizar o turismo, argumento base de sonoros fracasos (Meis - Castrove, Domaio...) e hipotecando un dos principais recursos turísticos da comarca: a súa paisaxe e valores naturais (pois así o reflicten os inquéritos realizados entre os turistas que nos visitan).
A desestacionalización do turismo pasa por preservar e poñer en valor os nosos importantes valores naturais, atraendo ao mercado do turismo ecolóxico.

Dende o CES reclamamos:

- A aceptación das alegacións presentadas.

- A aceptación das alegacións presentadas.

- A revisión do PXOM de Sanxenxo.

- A protección do Monte Faro fronte á urbanización, orientando esta zona cara actividades forestais sostibles que integren as súas funcións económicas e paisaxísticas.

- O desenvolvemento de modelos turísticos sustentables, baseados na enorme riqueza ambiental e patrimonial da comarca, fuxindo de crear artificiais e vulgares copias doutros lugares.

- Maior valentía e implicación, por parte da administración autonómica, na redacción e aplicación das leis sobre territorio, ambiente e paisaxe.

Notas
(1): Lei 9/2006, sobre efectos de determinados plans e programas sobre o medio ambiente.
Lei 6/2007 de medidas urxentes en ordenación do territorio e do litoral
(2): Lei 9/2002 de ordenación urbanística e protección do medio rural de Galicia.

Labels: ,

8.5.08

O Umia en primavera: a actividade de maio

Actividade aberta de maio
O CES ORGANIZA UNHA XORNADA DE INVESTIGACIÓN DO RÍO UMIA

O Colectivo Ecoloxista do Salnés organiza a actividade aberta mensual correspondente a este mes: O UMIA NA PRIMAVERA. María Sánchez, educadora ambiental y Raquel González, bióloga e ambas socias do CES, guiarán a actividade, mostrándonos dun xeito práctico a metodoloxía que se segue e os obxectivos que se perseguen dentro do programa PROXECTO RÍOS. O Proxecto Ríos é unha iniciativa de concienciación, educación e participación cidadá en defensa dos nosos ríos. Fundaméntase na realización de inspeccións do estado dos ríos galegos por parte de persoas ou grupos voluntarios a nivel local, co obxectivo final de facerse responsables da vixilancia (adopción) do río que pasa polo seu municipio ou localidade.

A actividade realizarase o sábado 10 de maio ás 10 da mañá na ponte vella de Ponte Arnelas (entre Vilanova e Ribadumia) para, dende alí, dirixirnos a unha zona próxima. Inspeccionaremos un tramo duns 500 m do río Umia. Terá unha duración aproximada de dúas horas.

Esta actividade, que xa realizamos en outubro do ano pasado, ten afán de continuar no tempo para poder levar a cabo unha comparativa dos datos e avaliar o estado do río ao paso pola nosa comarca. Así, ao igual que no 2007, comprobaremos a canle, a auga, a flora e a fauna para ir recollendo datos do estado ambiental do río Umia.

É recomendable levar unhas botas de goma para andar pola auga.

Esta actividade é aberta a todos os públicos e é de balde.

Labels: , ,

25.4.08

Manifestación en Pontevedra
O próximo venres 25 de ABRIL, ÁS 8:30 na PLAZA DA FERREIRÍA, EN PONTEVEDRA

MANIFESTACIÓN POLA NON CONSOLIDACIÓN DO COMPLEXO ENCE-ELNOSA NA RÍA.

O CES está a apoiar a última campaña da Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra co motivo da NON AUTORIZACIÓN AMBIENTAL PARA ENCE-ELNOSA, por parte da Consellería de Medio Ambiente. Esta autorización podería servirlle á empresa para consolidarse na ría.
O CES estará presente e con pancarta, así que o punto de quedada dos socios na plaza será fronte o BAR CARABELA.